ΔΟΜΙΚΗ ΠΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Εργασίες Χειριστή Βαρέων Μηχανημάτων & Κατασκευών 

Μεγάλη εμπειρία- οικογενιακή παράδοση 50 ετών

Τόσο εμείς στη ΔΟΜΙΚΗ ΠΚ συνεχίζουμε μια οικογενειακή παράδοση 50 ετών στο χώρο με τον Κ. Πουρνάρα - με προσωπική εμπειρία σε έργα άνω των 20 ετών

Χωματουργικές- Οδοποιητικές Εργασίες

Αναλαμβάνουμε εργασίες εκεί που οι υπόλοιποι δεν μπορούν

Εργαζόμαστε και αναλαμβάνουμε έργα, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας, φέρνοντας τα πάντα σε πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή επιτυχώς

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών

Καθαρισμός Πεδίων & μεταφορές ενέργειας μεγάλων αποστάσεων

Εξειδικευόμαστε στις κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή και επικοινωνιών σε μεγάλες αποστάσεις και συνεργαζόμαστε με μεγάλες εταιρίες του χώρου

Κατεδαφίσεις - Εκσκαφές-Καθαρισμοί

Με ασφάλεια

Αναλαμβάνουμε με εξειδικευμένα μηχανήματα κατεδαφίσεις και εκσκαφές πεδίου, αλλά και μεταφορά και αποκομιδή μπάζων και παρέων υλικών πεδίου

ΔΟΜΙΚΗ ΠΚ- Πουρνάρας Κωνσαντίνος, Σάμου 10, Ηλιούπολη, 163 42, Αθήνα, 6986942931
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε